Bibliotekstatistikk for grunnskolen 2011

Nasjonalbiblioteket har fra 2010 ansvar for å samle inn og publisere statistikk fra skolebiblioteksektoren. Det er sendt ut brev med brukernavn og passord til bibliotek som skal registrere statistikk for 2011. Innleveringsfristen for grunnskolene er 7. mars 2012.
Det er i år innført elektroniske kontroller i skjemaene. De elektroniske kontrollene sammenlikner data en forsøker å registrere, med tilsvarende data for 2010. Ved store endringer kommer det opp et varsel. Hvis tallet en forsøkte å registrere er feil, så retter en det. Hvis tallet er riktig, så legger en inn en kort kommentar i kommentarfeltet som kommer til syne. Skjemasiden vil da la seg lagre, og en kan gå videre i registreringen. Det er innført to nye spørsmål i skolenes skjemaer om administrasjon av utlån av pensumbøker. For øvrig er det ingen endringer.


Lenker:
> Nasjonalbiblioteket: Innloggingsside for bibliotekstatistikk
> Nasjonalbiblioteket: Bibliotekstatistikk 2011 - rapportering for skolebibliotek