Barn XO : Ta rommet! - konferanse om bibliotektjenester til barn

Barn XO : Ta rommet! er en konferanse for alle som arbeider med formidling og bibliotektjenester til barn. Konferansen finner sted på Hotell Scandic i Asker den 23. og 24. mai 2012.

Barn XO startet som et samarbeid mellom fylkesbibliotekene i Akershus, Buskerud, Vestfold og Østfold (BØVA-bibliotekene).

BØVA-bibliotekene arrangerer en ny konferanse i 2012, og denne gang er også Deichmanske bibliotek med på laget.

Årets tema er bibliotekrommet som utstillings- og formidlingsarena, scene og møteplass for barn.
Konferansen retter seg mot bibliotekansatte, lærere og førskolelærere.

'Rom for skolebibliotek - skolebibliotekets muligheter' og 'Presentasjon av to skolebibliotek' er blant foredragene som skal presenteres på konferansen.
Sistnevnte foredrag er ved Nina og Marit, som begge er sentrale i arbeidet i Skolebibliotekarforeningen i Norge.