Redaksjonskomite

Redaksjonskomite for perioden 2012 - 2014:

 Verv  Navn  Bosted                                                            
 Redaktør  Trude Jacobsen                              Aust-Agder
   Ole Peder Moy  Aust-Agder
   Inger Berg Wilhelmsen  Tromsø
   Marit Strømsøe  Akershus