Nyhetsarkiv 2003 - 2004

Nyhetsarkiv 2003 - 2004

God sommer

Vi ønsker alle våre trofaste nettlesere en riktig god sommer,
Les mer »   25.06.2004 20:46

bokkassa.gif

Store gutter leser ikke bøker

Halvparten av guttene i 8. klasse leser sjelden eller aldri i fritida. Mangel på tid er den vanligste begrunnelsen, samt at lesing og bibliotekbesøk ikke lenger er en del av skoletida.
Les mer »   22.06.2004 16:01

Årets tXt-aksjon

Informasjon og påmeldingsskjema.
Les mer »   22.06.2004 00:03

kultur_laering-copy.gif

Kultur for læring og skolebibliotek

På Skolenettets sider ligger de avsnittene som omhandler skolebibliotek i St.meld.30: Kultur for læring.
Les mer »   21.06.2004 23:54

Blad nr. 2 - 2004 på nettet

Dette nummer av bladet ligger nå på nettet.
Les mer »   20.06.2004 13:48

stortinget_ute.jpg

Skolebibliotek i dagens Stortingsdebatt

Et av våre medlemmer var i dag på besøk på Stortinget og fikk med seg debatten omkring Kultur for læring.
Les mer »   17.06.2004 21:52

Skolebiblioteket som læringsarena

Bladet Utdanning har i siste nummer en artikkel av Eli Haug Forthun, lærer ved Lønborg videregående skole, Bergen. Den ligger også på Utdannings nettsider.
Les mer »   13.06.2004 22:50

Positive resultater når elever anmelder bøker

Utdannings nettside skriver i dag om et samarbeid mellom Hammartun ungdomsskole og en bokhandler i kommunen.
Les mer »   11.06.2004 13:39

Neste blad

Blad nr. 2 2004 blir sendt ut til medlemmer og abonnenter i neste uke.
Les mer »   10.06.2004 15:26

lesehulen.gif

Lesehulen

Lesehulen er et helt nytt nettsted for barn om barnelitteratur. Gjennom lyd, bilder og enkle spill blir barna kjent med små historier fra bøkenes verden.
Les mer »   12.05.2004 18:25

RSS